CSR

So Stay Hotel to pierwszy w Polsce hotel odpowiedzialny społecznie. 

Firmy działające w oparciu o ideę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility) dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska. Dla nas ważne jest kreowanie wspólnych wartości społecznych.